Kongress 2015. 2gif

Välkommen till RIOs hemsida!

Här kan du hitta information om Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, vilka vi är, vad vi gör och vad vi vill. Under fliken För medlemmar finns mer intern information till RIOs 112 medlemsskolor.

Intresserad av att gå på folkhögskola? Gå till Folkhögskolornas informationstjänst, FIN!

Sommarlov

RIOs kansli är stängt från den 27 juni till den 8 augusti. Vecka 26 finns vi i Almedalen och vecka 27 går vi att nå via telefon.

En riktigt skön sommar önskar vi på kansliet 

Folkbildningens forskningsdag 2016

Folkbildningens forskningsdag den 13 september handlar i år om det goda mötet, om folkbildning, migration och delaktighet. RIO är medarrangör och medverkar även i programmet. Program och anmälan

Spetsutbildning om civilsamhället

RIO och Stockholm Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm genomför under nästa läsår 2016/17 en utbildning om civilsamhället för folkhögskollärare. Deltagarna får med sig nya kunskaper och perspektiv, men även konkreta verktyg för att själva integrera de nya kunskaperna i sin egen verksamhet och undervisning. Mer om utbildningen

Nya krav för statsbidrag till folkhögskolor?

I början av februari presenterade Folkbildningsrådet sitt förslag till nya krav för statsbidrag till folkhögskolor. Förslaget är utskickat på remiss till alla folkhögskolor och har diskuterats på RIOs verksamhetskonferenser i mars. Läs om hur RIOs styrelse kommer att arbeta vidare med den fortsatta processen kring statsbidraget i RIO informerar

Sida 1 av 13