Kongress 2015. 2gif

Välkommen till RIOs hemsida!

Här kan du hitta information om Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, vilka vi är, vad vi gör och vad vi vill. Under fliken För medlemmar finns mer intern information till RIOs 112 medlemsskolor.

Intresserad av att gå på folkhögskola? Gå till Folkhögskolornas informationstjänst, FIN!

Utbildning för ledare på folkhögskola

För andra året i rad ordnar Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet utbildningen Att leda utbildning på folkhögskola. Den vänder sig till kursföreståndare, linjeledare och de som vill bli skolledare på folkhögskola. Målet är att på ett kvalificerat sätt förbereda för ledningsuppdrag inom folkbildning. Utbildningen består av två internattillfällen på Sigtunastiftelsen i Sigtuna om två dagar vardera och en auskultationsdag på en folkhögskola samt litteraturstudier. Utbildningen startar den 21-22 november 2016. Sista ansökningsdag är den 10 oktober.

Mer om utbildningen och anmälan

Folkbildningens forskningsdag 2016

Folkbildningens forskningsdag den 13 september handlade i år om det goda mötet, om folkbildning, migration och delaktighet. RIO var medarrangör och medverkade även i programmet. Dokumentation från konferensen kommer att publiceras inom kort.

Spetsutbildning om civilsamhället

RIO och Stockholm Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm genomför under nästa läsår 2016/17 en utbildning om civilsamhället för folkhögskollärare. Deltagarna får med sig nya kunskaper och perspektiv, men även konkreta verktyg för att själva integrera de nya kunskaperna i sin egen verksamhet och undervisning.

Mer om utbildningen

Preliminärt program

Anmälan

Nya krav för statsbidrag till folkhögskolor?

I början av februari presenterade Folkbildningsrådet sitt förslag till nya krav för statsbidrag till folkhögskolor. Förslaget är utskickat på remiss till alla folkhögskolor och har diskuterats på RIOs verksamhetskonferenser i mars. Läs om hur RIOs styrelse kommer att arbeta vidare med den fortsatta processen kring statsbidraget i RIO informerar

Sida 1 av 13