Vad tycker RIO?

 

Ladda ner remissvar och uttalanden från RIO:

RIOs remissvar, Tolktjänst för vardagstolkning Ds 2016:7

RIOs remissvar, Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13

RIOs remissvar, Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn Ds 2016:21

RIOs remissvar, Slutbetänkande från Yrkesprogramutredningen Välja yrke, SOU 2015:97

RIOs remissvar på Ds 2015:60, Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux

RIOs remissvar U 2015/453/UC - Översyn av folkhögskollärarexamen april 2015

Uttalande på RIOs verksamhetskonferens 25-26 mars 2014: Folkhögskolan gör en viktig insats - om allmän kurs och SMF

Yttrande SOU 3013:76 Betänkande av SFI-utredningen Svenska för invandrare ...

Yttrande SOU 2014:74 Unga som varken arbetar eller studerar-statistik, stöd och samverkan, januari 2014

Yttrande SOU 2013:56 Betänkandet friskolor i samhället , september 2013

Skrivelse Kommentarer till regeringens höstbudget när det gäller folkbildningens anslag 2014, september 2013.

Betänkandet Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå- en översyn för ökad individanpassning och effektivitet SOU 2013:20, september 2013.

Betänkandet Ungdomar utanför gymnasieskolan SOU 2013:13, maj 2013.

Fler behöver folkhögskolan! Uttalande från kongressen för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) den 23 mars 2011: Här

Betänkandet Studiemedel för gränslös kunskap, remiss 2011: Här

Promemorian Förslag om ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning med anledning av den reformerade gymnasieskolan och gymnasiala vuxenutbildningen, remiss 2011: Här

Utvärdering av 55-procentvillkoret för Sveriges television och Sveriges Radio-redovisning av myndigheten för radio och tv, synpunkter 2011: Här

Förslaget till en modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga skolsystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer-NQF, remiss 2011: Här

EU-kommissionens grönbok om mervärdesskattens framtid, yttrande 2011: Här

Betänkande av Folkbildningsutredningen (SOU 2012:72) Folkbildningens samhällsvärden - En ny modell för statlig utvärdering: Här

Betänkandet Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet (SOU 2012:74) Främlingsfienden inom oss: Här 

 

 

Dela denna artikel